BAMBOO AIRWAYS KHUYẾN MÃI VÉ TẾT 2021

August 20, 2020

– Khuyến mãi hấp dẫn diễn ra lúc 12:00 giai đoạn từ: 18/8 – 10/9
– Thời gian khởi hành: 18/8/2020 – 28/2/2021
– Hành trình áp dụng: Tất cả các chuyến bay nội địa!!!

Để đặt vé và xem thêm chi tiết xin liên hệ:
☎️ Hotline: 3911 0220 hoặc 1900 1504
📧 Email: ticketing@pnr.com.vn