BIZ MB BANK

1. Thao tác trên Internet Banking:

* Tài khoản nhập (maker) tạo yêu cầu nạp tiền:

Bước 1: Tài khoản nhập (maker) của khách hàng đăng nhập Internet banking và truy cập menu Hóa đơn & Nạp tiền / Nạp tiền đại lý vé máy bay

Internet Banking: https://ebank.mbbank.com.vn

Bước 2: Người dùng nhập đầy đủ thông tin và bấm Tiếp tục
Bước 3: Hệ thống hiển thị màn hình xác nhận các thông tin topup

Bước 4: Tài khoản nhập bấm Xác nhận để hoàn thành việc khởi tạo giao dịch topup
Bước 5: Hệ thống hiển thị màn hình gửi duyệt giao dịch

* Người dùng phê duyệt (approver/ releaser) thực hiện duyệt yêu cầu nạp tiền

Bước 1: Tài khoản duyệt (approver/ releaser) của khách hàng đăng nhập Internet banking và truy cập menu Phê duyệt / Giao dịch chờ phê duyệt

Bước 2: Khách hàng tìm và click chọn 1 hoặc nhiều giao dịch và bấm Duyệt (hoặc Tiếp tục), hoặc có thể nhấn icon trong cột hành động để mở chi tiết giao dịch

Phê duyệt nhiều:

Phê duyệt chi tiết:

Bước 3: Người dùng nhấn Phê duyệt để thực hiện xác thực OTP. Hoặc nhấn Từ chối (không bắt buộc nhập lí do từ chối) để hủy giao dịch topup này. Hệ thống hiển thị màn hình xác nhận OTP

Bước 4: Hệ thống xác thực OTP thành công, chuyển sang màn hình thông báo kết quả giao dịch, đồng thời gửi email thông báo kết quả phê duyệt cho các tài khoản phê duyệt khác. Người dùng nhấn Hoàn thành để quay về màn hình Trang chủ, hoặc nhấn Phê duyệt giao dịch khác để quay trở về màn hình Giao dịch cần phê duyệt

– Đối với doanh nghiệp có nhiều cấp phê duyệt, các cấp kế tiếp sẽ thực hiện tương tự các bước 1 đến 4 (mục B) để hoàn thành yêu cầu topup

– Hệ thống cho phép tạo giao dịch trên web và duyệt giao dịch trên app, hoặc ngược lại. Tuy nhiên phương thức xác thực của tài khoản duyệt là USB CA sẽ không sử dụng được khi phê duyệt trên App.

2. Thao tác trên App:

* Tải app ngân hàng MB cho khách hàng doanh nghiệp

Bước 1: Khách hàng truy cập liên kết sau và tải về phiên bản phù hợp Android/ hoặc IOS

Mobile App: https://mbstore.mbbank.com.vn/emb

Bước 2: Tải về và cài đặt (hình ảnh giao diện đăng nhập app)

– Trường hơp Entrust App IOS:

* Tài khoản nhập (maker) tạo yêu cầu nạp tiền

Bước 1: Tài khoản nhập (maker) của khách hàng đăng nhập app và truy cập tab Sản phẩm / Nạp tiền đại lý vé máy bay / Đại lý PNR

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin

– Khách hàng có thể chọn hóa đơn nạp tiền đã lưu hoặc nhập mới thông tin

– Chọn mã đại lý cần nạp tiền, hệ thống sẽ tự động hiển thị số dư đại lý tại PNR

– Hệ thống cảnh bảo nếu số tiền tối thiểu nhỏ hơn 10 triệu vnd

Chọn hóa đơn đã lưu:

Hoặc nhập các thông tin:

Bước 3: Sau khi nhập thông tin, người dùng bấm Tiếp theo, hệ thống chuyển sang màn hình xác nhận

Bước 4: Người dùng bấm Xác nhận, hệ thống thông báo giao dịch đã gửi duyệt

– Hệ thống đồng thời gửi email thông báo giao dịch chờ duyệt cho các tài khoản phê duyệt cấp kế tiếp. Người dùng bấm Hoàn thành để trở về màn hình trang chủ app MB KHDN

* Người dùng phê duyệt (approver/ releaser) thực hiện phê duyệt yêu cầu topup

Bước 1: Người dùng đăng nhập App với tài khoản approver / releaser và truy cập menu Giao dịch cần phê duyệt

Bước 2: Hệ thống hiển thị danh sách các giao dịch chờ duyệt, cho phép người dùng có thể tìm kiếm khi nhấn chọn Bộ lọc

Bước 3: Người dùng có thể nhấn Chọn nhiều để phê duyệt nhiều hóa đơn cùng lúc, hoặc nhấn xem chi tiết rồi thực hiện duyệt tại màn hình chi tiết

Duyệt danh sách:

Duyệt chi tiết:

Bước 4: Người dùng nhấn Phê duyệt để thực hiện xác thực OTP. Hoặc nhấn Từ chối (không bắt buộc nhập lí do từ chối) để hủy giao dịch topup này. Hệ thống hiển thị màn hình xác nhận OTP


Bước 5: Hệ thống xác thực OTP thành công, chuyển sang màn hình thông báo kết quả giao dịch, đồng thời gửi email thông báo kết quả phê duyệt cho các tài khoản phê duyệt khác. Người dùng nhấn Hoàn thành để quay về màn hình Trang chủ, hoặc nhấn Phê duyệt giao dịch khác để quay trở về màn hình Giao dịch cần phê duyệt

– Đối với doanh nghiệp có nhiều cấp phê duyệt, các cấp kế tiếp sẽ thực hiện tương tự các bước 1 đến 5 (mục C) để hoàn thành yêu cầu topup

– Hệ thống cho phép tạo giao dịch trên web và duyệt giao dịch trên app, hoặc ngược lại. Tuy nhiên phương thức xác thực của tài khoản duyệt là USB CA sẽ không sử dụng được khi phê duyệt trên app.

Bạn còn thắc mắc, liên hệ ngay với chúng tôi!

Thông tin của bạn đã được gửi. Chúng tôi sẽ liên hệ ngay khi có thể
Đã xảy ra lỗi khi gửi tin nhắn của bạn . Vui lòng thử lại.