Cập nhật quy định nhập cảnh Hàn quốc từ 25/7/2022

July 22, 2022

Kể từ ngày 25/7/2022, tất cả hành khách sẽ phải test PCR trong vòng 1 ngày sau khi nhập cảnh thay vì 3 ngày như trước đây.
(Có thể test vào ngày nhập cảnh hoặc 1 ngày sau ngày nhập cảnh)

Sau khi test PCR, hành khách phải nhập kết quả lên hệ thống Q-Code theo các bước như sau:

  • Vào trang chủ Q-Code (https://cov19ent.kdca.go.kr)
  • Nhấn vào “Registration of Post-entry inspection
  • Nhập vào Số hộ chiếu, ngày Sinh, ngày nhập cảnh rồi nhấn “Inquiry
  • Nhập ngày test/kết quả test và upload Giấy test PCR/Tin nhắn SMS của nơi test rồi lưu lại.

Mọi chi tiết đặt và mua vé xin liên lạc:
Hotline: (028) 39110220 hoặc 19001504