Chính phủ Anh công nhận giấy chứng nhận trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 Việt Nam

October 25, 2021

Người nhập cảnh vào Anh đã tiêm chủng đầy đủ với những loại vắc xin được phê duyệt tại Anh sẽ có thể xuất trình bản in hoặc ảnh chụp màn hình giấy chứng nhận tiêm chủng bản Tiếng Anh tại Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 của Việt Nam (https://tiemchungcovid19.gov.vn) làm bằng chứng để được miễn cách ly.

Bạn cần kiểm tra thật kỹ nhằm đảm bảo các thông tin cá nhân trên giấy chứng nhận đã chính xác.

>> Thông tin thêm về nhập cảnh vào Anh: http://ow.ly/KnRg50Gw4zm

(Nguồn: U.K Embassy in Viet Nam)