Bamboo Airways chính thức mở bán 12 đường bay trên website của Hãng. Theo đó, Hãng sẽ khai thác 12 đường bay này với tần suất 2 chuyến/tuần cho mỗi đường bay. Ngay từ 10/10/2021 bạn đã có thể trở lại bầu trời với ngày bay cụ thể như sau:
 • TP.HCM ✈️  Bình Định: Ngày 12, 16/10/2021
 • TP.HCM ✈️  Đà Nẵng: Ngày 11, 15/10/2021
 • TP.HCM ✈️  Huế: Ngày 10, 14/10/2021
 • TP.HCM ✈️  Khánh Hoà: Ngày 13, 16/10/2021
 • TP.HCM ✈️  Nghệ An: Ngày 12, 16/10/2021
 • TP.HCM ✈️  Phú Yên: Ngày 11, 15/10/2021
 • TP.HCM ✈️  Quảng Bình: Ngày 10, 14/10/2021
 • TP.HCM ✈️  Quảng Nam: Ngày 13, 16/10/2021
 • TP.HCM ✈️  Thanh Hoá: Ngày 12, 16/10/2021
 • TP.HCM ✈️  Hải Phòng: Ngày 11, 15/10/2021
 • TP.HCM ✈️  Phú Quốc: Ngày 10, 14/10/2021
 • Hà Nội ✈️  Đà Nẵng: Ngày 11, 15/10/2021
Để biết thêm chi tiết và mua vé, xin liên hệ:
Hotline: 39110220 hoặc 19001504