Visa Mỹ của quý khách đã hết hạn, đừng lo vì đã có P.N.R giúp ngay cho quý khách.

Gia hạn visa không khó với các ưu điểm sau:

  • Quý khách không phải đến phỏng vấn (trừ một vài trường hợp ngoại lệ).
  • Visa đã hết hạn trong vòng 48 tháng được phép gia hạn gửi qua bưu điện.

Lưu ý: quý khách cần gửi gia hạn trước ngày 31/12/2021.

Gọi ngay cho P.N.R để biết thêm thủ tục và ưu đãi khi làm visa du lịch hay gia hạn visa Mỹ.

Hotline: 0938681223
Email: sales@pnr.com.vn