Gia hạn visa Mỹ vô cùng đơn giản

October 4, 2021

Visa Mỹ của quý khách đã hết hạn, đừng lo vì đã có P.N.R giúp ngay cho quý khách.

Gia hạn visa không khó với các ưu điểm sau:

  • Quý khách không phải đến phỏng vấn (trừ một vài trường hợp ngoại lệ).
  • Visa đã hết hạn trong vòng 48 tháng được phép gia hạn gửi qua bưu điện.

Lưu ý: quý khách cần gửi gia hạn trước ngày 31/12/2021.

Gọi ngay cho P.N.R để biết thêm thủ tục và ưu đãi khi làm visa du lịch hay gia hạn visa Mỹ.

Hotline: 0938681223
Email: sales@pnr.com.vn