1. Tìm hành trình

Bước 1: Chọn hành trình “Bay từ” và “Bay đến

Bước 2: Chọn thời gian “Ngày đi” và “Ngày về” (nếu là vé khứ hồi)

Bước 3: Chọn số lượng “Hành khách

2. Lựa chọn hành trình

* Giao diện lựa chọn hành trình chuyến đi. Chọn “Chi tiết” nếu muốn xem chi tiết hành trình. Chọn “Đặt vé” để chọn hành trình

 

* Chi tiết hành trình:

* Giao diện lựa chọn hành trình chuyến về. Chọn “Chi tiết” nếu muốn xem chi tiết hành trình. Chọn “Đặt vé” để chọn hành trình

* Kết quả hành trình đã chọn:

3. Nhập thông tin khách hàng

* Nhập đầy đủ “Thông tin liên hệ” và “Thông tin hành khách

* Chọn “Tiếp theo” để kết thúc quá trình đặt vé

  • Bạn còn thắc mắc, liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp nhanh nhất:

Tin nhắn của Quý khách đã được chúng tôi tiếp nhận, vui lòng chờ phản hồi sau!
Không thể gửi được tin nhắn, Quý khách hàng vui lòng thử lại!