HƯỚNG DẪN ĐẶT VÉ MÁY BAY

1. Tìm hành trình

Bước 1: Chọn hành trình “Bay từ” và “Bay đến

Bước 2: Chọn thời gian “Ngày đi” và “Ngày về” (nếu là vé khứ hồi)

Bước 3: Chọn số lượng “Hành khách

2. Lựa chọn hành trình

* Giao diện lựa chọn hành trình chuyến đi. Chọn “Chi tiết” nếu muốn xem chi tiết hành trình. Chọn “Đặt vé” để chọn hành trình

* Chi tiết hành trình:

* Giao diện lựa chọn hành trình chuyến về. Chọn “Chi tiết” nếu muốn xem chi tiết hành trình. Chọn “Đặt vé” để chọn hành trình

* Kết quả hành trình đã chọn:

3. Nhập thông tin khách hàng

* Nhập đầy đủ “Thông tin liên hệ” và “Thông tin hành khách

* Chọn “Tiếp theo” để kết thúc quá trình đặt vé

Bạn còn thắc mắc, liên hệ ngay với chúng tôi!

Thông tin của bạn đã được gửi. Chúng tôi sẽ liên hệ ngay khi có thể
Đã xảy ra lỗi khi gửi tin nhắn của bạn . Vui lòng thử lại.