1. Tìm hành trình

Bước 1: Chọn “Điểm khởi hành” và “Điểm đến”

Bước 2: Chọn “Ngày đi” và “Ngày về” (nếu là vé khứ hồi)

Bước 3: Chọn số lượng hành khách

2. Lựa chọn hành trình

Giao diện hành trình

Lọc hành trình theo điều kiện

Xem chi tiết giá

Xem chi tiết hành trình

Chọn “Lượt đi” và “Lượt về” (nếu là vé khứ hồi ) thích hợp. Sau đó nhấn “Tiếp theo”

3. Nhập thông tin khách hàng

Nhập đầy đủ thông tin hành khách và thông tin người liên hệ

4. Xác nhận đặt chỗ và xuất Hóa Đơn

Kiểm tra thông tin chính xác, và thông tin xuất Hóa Đơn (nếu có). Sau đó xác nhận “Đồng ý Đặt chỗ” (nếu sai thông tin có thể trở lại Bước 3 để chỉnh sửa)

5. Kết quả đặt chỗ và xuất file vé

Giao diện xuất vé thành công và xuất file vé (PDF)

Giao diện xuất file vé (PDF)

Giao diện xuất file vé (PDF)

6. Chọn phương thức thanh toán

Thanh toán bằng Thẻ nội địa

Thanh toán bằng Thẻ quốc tế

Thanh toán bằng Tài khoản PNR

Thanh toán bằng Tiền mặt

Thông tin hỗ trợ trực tuyến