Cập nhật thông tin quá cảnh/nhập cảnh ĐÀI LOAN mới nhất

Theo thông báo từ EVA Air, chính phủ Đài Loan có một số cập nhật liên quan đến quy định quá cảnh/nhập cảnh tại quốc gia này như sau: QUY ĐỊNH QUÁ CẢNH: Từ ngày 14/07, hành khách quá cảnh tại sân bay quốc tế Đào Viên không cần thực hiện xét nghiệm COVID-19 và