Vietnam Airlines – Triển khai chức năng gỡ Check-in tự động trên website

2023-03-06T09:20:03+07:00January 5, 2023|

Vietnam Airlines đã chính thức bổ sung tính năng gỡ check in online trên website với điều kiện như sau: Chức năng gỡ check-in áp [...]