17 nước công nhận hộ chiếu vaccine Việt Nam

2022-10-13T09:23:38+07:00March 24, 2022|

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm nay cho biết tính đến ngày 17/3, Việt Nam đã đạt thoả thuận về [...]