Thái Lan bỏ xét nghiệm Covid-19 khi nhập cảnh từ tháng 5

2022-10-13T09:25:54+07:00April 25, 2022|

THAILAND WELCOME YOU BACK!! Thông tin chi tiết về việc nhập cảnh vào Thái Lan từ ngày 1/5/2022: Từ tháng 1/5/2022, nhập cảnh vào Thái [...]