Thái Lan bỏ xét nghiệm Covid-19 khi nhập cảnh từ tháng 5

THAILAND WELCOME YOU BACK!! Thông tin chi tiết về việc nhập cảnh vào Thái Lan từ ngày 1/5/2022: Từ tháng 1/5/2022, nhập cảnh vào Thái Lan, sẽ có các thông tin mới nhất như sau: 1. HỦY BỎ tất cả các chương trình như: Test & Go, Sandbox, AQ. 2. THAY THẾ các chương trình