Bay đi Mỹ không cần suy nghĩ

Thời hạn chót để cho quý khách có visa đi Mỹ (đã hết hạn trong vòng 48 tháng) có thể gia hạn qua bưu điện là: 31/12/2021. Gọi ngay cho team visa P.N.R để giúp bạn gia hạn và du lịch đi Mỹ ngay mùa Noel này nhé. Gia hạn Visa qua đường bưu điện