Tạo điều kiện nhập cảnh với người nước ngoài, người Việt Nam về nước

January 21, 2022

Ngày 18/1 vừa qua, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 450/VPCP-QHQT theo chủ trương tạo thuận lợi về thủ tục nhập cảnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng thân nhân về nước và hướng dẫn thủ tục xét duyệt nhập cảnh như sau:

🌟 Đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng thân nhân mang giấy tờ nhập cảnh hợp lệ (thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thị thực, giấy miễn thị thực còn giá trị) được nhập cảnh Việt Nam theo quy định tại Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định 82/2015/NĐ-CP mà không phải làm lại thủ tục kiểm tra nhân sự, cấp thị thực/giấy miễn thị thực, không cần xin phê duyệt chủ trương nhập cảnh của bộ, ngành, địa phương.

🌟 Đối với người nước ngoài chưa có thị thực: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục xem xét phê duyệt tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp nhập cảnh để làm việc, dự hội nghị, hội thảo, học tập, nhân đạo… trên địa bàn tỉnh. Các Bộ, ngành, cơ quan thuộc Trung ương chủ động quyết định việc mời, đón và chịu trách nhiệm quản lý người nước ngoài làm việc với cơ quan mình.

🌟 Các yêu cầu khác như xét nghiệm âm tính với Covid-19 bằng hình thức RT-PCR hay cài đặt ứng dụng hỗ trợ phòng chống dịch bệnh (PC Covid) không thay đổi so với hiện tại.

Để biết thêm chi tiết và mua vé xin liên hệ:
Hotline: (+028) 39.110.220