Vietnam Airlines – Triển khai chức năng gỡ Check-in tự động trên website

January 5, 2023

Vietnam Airlines đã chính thức bổ sung tính năng gỡ check in online trên website với điều kiện như sau:

  • Chức năng gỡ check-in áp dụng cho vé đã check-in trên website/app của Vietnam Airlines.
  • Hành trình áp dụng: Hành trình nội địa do Vietnam Airlines khai thác.
  • Thời gian cho phép gỡ check in: 03 tiếng trước giờ bay.
  • Hiệu lực áp dụng: Từ ngày 03/01/2023

Gỡ check-in là gì? 

Gỡ check-in là việc hành khách hủy dịch vụ chọn trước chỗ ngồi trên chuyến bay cho một hay nhiều chặng đã được làm thủ tục để giữ lại vé và chặng bay ở trạng thái chưa làm thủ tục như ban đầu.

Gỡ check-in KHÔNG bao gồm việc hủy chặng bay hay hoàn/hủy vé.

Khi nào cần Gỡ check-in? 

Nếu đã làm thủ tục (check-in) để chọn trước chỗ ngồi qua chức năng Làm thủ tục trên website/app của Vietnam Airlines, hành khách có thể thay đổi kế hoạch bay của mình với tính năng Gỡ check-in.

Để biết thêm chi tiết và đặt vé máy bay xin liên hệ:

Hotline: 028. 39110220 hoặc 19001504